ÄktenskapsDialog

Händer med ringar

Kommande helger

Äktenskapshelg

Vad är en äktenskapshelg?

Det är en helg då man reser bort från hem och barn för att lära sig att kommunicera med varandra på ett nytt sätt. Helgen har för avsikt att ge varje par en ny möjlighet att utforska det liv som de lever tillsammans, sina känslor och sin inställning till varandra och till familjen. ÄktenskapsDialog bygger på en kristen syn på människan och på äktenskapet, men helgen är öppen för alla oavsett livssyn.

Hur är helgen upplagd?

Helgen varar från fredag kväll till söndag kväll och hålls på en konferensgård. Ett ledarteam bestående av fyra gifta par, varav ett prästpar, presenterar olika ämnen som har att göra med äktenskapet. Efter varje presentation får paren en uppgift som makarna bearbetar var för sig. Avsikten med frågorna är att uppmuntra till reflektion och eftertanke. Därefter träffas makarna och delar sina tankar och känslor med varandra mellan fyra ögon. Meningen med denna dialog är att ge paret ett redskap för bättre kommunikation och utökad ömsesidig förståelse. Paren uppmanas till att bara ägna sig åt varandra. Även om alla deltagarna samlas under presentationerna och måltiderna, förekommer varken gruppsamtal eller gruppredovisningar.

Vem kan ha glädje av en äktenskapshelg?

Helgen är till för alla gifta par, man och hustru, som är måna om sin kärleksrelation och som önskar leva tillsammans i trohet till det löfte de gav varandra då de gifte sig. Den ger möjlighet att komma närmare varandra och få ett ännu bättre förhållande till varandra. Alla äktenskap har sina problem och kriser, men om problemen inte överskuggar allt annat, och om man på det hela taget trivs bra tillsammans, kommer man att ha utbyte av en äktenskapshelg. Erfarenheter visar att förbättrad kommunikation mellan makarna inbördes också förbättrar deras kontakt med barnen och andra. OBS! Programmet är upplagt som friskvård för äktenskapet. Ledarteamet kan inte erbjuda terapeutiska samtal.

Vad kostar en helg?

Allt arbete i Äktenskapsdialog sker ideellt. Kostnaden för en helg är 4.900-5.500 kr beroende på kostnaden på kursgården. Vid slutet av helgen betalar varje par i förhållande till det de förmår. Möjlighet att dela upp kostnaden på tre månader finns.

Anmälningsavgiften (300kr) ingår inte och återbetalas inte.

Betalning sker via Swish: 123 264 94 08 eller bankgiro 814-5617.

Anmäl er till en äktenskapshelg!

Ladda ner vår folder här.