ÄktenskapsDialog

Händer med ringar

Kommande helger

13–15 november 2020

SVF Konferens, Jönköping (inställd)

OBS! Med anledning av de rekommendationer som presenterats för region Jönköping m.fl. mellan 3-24/11 ser vi inget annat alternativ än att ställa in höstens helg-tillfälle. Anmälda par kommer få mer information och vi hänvisar i första hand till vårens tillfälle på Åh Stiftsgård. I annat fall planerar vi för nytt tillfälle hösten 2021.

===============

Denna helg är fullbokad, nästa tillfälle är våren 2021

Läs mer på https://www.svf.fhsk.se/konferens-jonkoping/